Pěstitelská pálenice

Na co pamatovat

Podle § 4 ods.3. Sb. zákona o lihu je pěstitel oprávněn si dát vyrobit v jednom výrobním období (trvá od 1. 7. běžného roku do 30. 6. roku bezprostředně následujícícho po tomto běžném roce) z vlastní dodané suroviny nejvýše 30 litrů 100 % alkoholu, a to i v případě, že se na vypěstování ovoce podílely osoby, které tvoří s pěstitelem společnou domácnost.

Čerstvou pálenku doporučujeme přibližně týden "vyvětrat", aby se zbavila některých nežádoucích vůní. Při téhle proceduře doporučujeme odzátkované hrdlo nádoby zakrýt kusem látky, aby se dovnitř nedostaly cizí částice a mušky. Tahle procedura není povinností, ovšem je ku prospěchu kvality pálenky.

Provozovatel pálenice může odmítnout vypálit kvasy, které vzhledem nebo vůní vykazují chybný technologický postup při kvašení a jejichž vypálením by mohla být ohrožena kvalita pálenek z následně zpracovávaných kvasů.

Opravdu kvalitní pálenku lze vyrobit jen z jakostní suroviny – z vyzrálého ovoce s vysokým obsahem cukrů a typických aromatických látek, z ovoce zdravého, nepostiženého hnilobou, plísní apod. Rovněž stopky, listí, větvičky a hlína se podílejí na snížení kvality destilátu. Je pravou, že i z podřadného ovoce lze získat určité množství ethanolu, nikoliv však jakostní pálenky.