Pěstitelská pálenice

Ceník

Cena za vypálení 100% alkoholu

Vypálení 100% alkoholu ............................ 278 Kč / litr

Z toho spotřební daň činí .......................... 143 Kč / litr

Uvedená cena je včetně DPH, spotřební daně a energií

Upravenou vodu k ředění destilátu neúčtujeme

Cena za vypálení jiného procenta alkoholu

Cenu za jiná procenta alkoholu spočítáte tak, že vynásobíte požadovaným procentem částku 2,78 a výsledek zaokrouhlíte na celé koruny. Tím získáte cenu za 1 litr Vámi požadovaného procenta alkoholu.

Příklad:

Požaduji 20 litrů 52% alkoholu.

Výpočet:

Cena za litr alkoholu: 52 x 2,78 = 144,56 tj. cena 145,- Kč za 1 litr

Požaduji 20 litrů: 145 x 20 = 2 900,- Kč